Shrigonda Factory-Recruitment

The Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Shrigoanda. Inviting offline application form for the post of Secretory, Chief Chemist, Mukhya Shetkari Adhikari, Paryyavaran Adhikari, Leabour Adhikari, Purches Adhikari. You can fill the offline application form before last date- 27/3/20. Application Address- The Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Shrigoanda Factory. TQ-Shrigonda, Dist. Ahemdnagar. Shrigonda Factory-Recruitment.

  • Post Name –  Secretory, Chief Chemist, Mukhya Shetkari Adhikari, Paryyavaran Adhikari, Leabour Adhikari, Purches Adhikari.
  • Total Post-   6
  • Education –  Graduate/LLB/MBA, B.Sc/ ANSI/ AVSI Sugar Tech, M.Sc/B.Sc Agri, Any Graduate/M.S.W./L.L.B, B.Sc/M.Sc Environment VSI.
  • Age Limit– –
  • Job Location-  Ahemdnagar.
  • Last Date – 27/3/20.

Leave a Comment